Support
เครื่องชั่งดิจิตอล
088-588-4688
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
kritchai | 24-12-2012 | Hits  3126
การเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิต ชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเอง เพราะกว่าจะได้เกิดมาช่างลำบากยากเข็ญเหลือประมาณ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราผู้เป็นเจ้าของจะต้องรักษาด้วยความใส่ใจ จึงควรให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีจุดหมายปลายทาง รู้จักเรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าจากสิ่งที่ได้มา และจากกาลเวลาที่ล่วงไปแต่ละขณะอย่างคนที่เห็นความสำคัญ ขณะเดียวกัน การเตรียมความพร้อมโดยการเรียนรู้จากความแก่ ความเจ็บและความตาย ได้ชื่อว่าเป็นบทเรียนลัดที่เราควรตระหนักอยู่เสมอ เพราะสิ่งเหล่านี้จะคอยสอนเราทุกขณะของชีวิตที...
kritchai | 20-12-2012 | Hits  2915
สตินั้นสำคัญ เราไม่แน่ใจในการรับรู้ความจริงและตอบคำถามที่สงสัยด้วยตัวเองไม่ได้ เมื่อนั้นเราก็จะโดนความรู้สึกหลอกอยู่เรื่อยๆ คนโบราณจึงฝากเตือนลูกหลานไว้อยู่เสมอว่า "อย่าระแวงจนเกินงาม อย่าตามใจอยากจนเกินตัว" เพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่า "ใช่" อาจเป็นสิ่งที่ "ไม่ใช่" ก็เป็นได้ แต่เมื่อมีความสงสัยเกิดขึ้น จงไตร่ตรองเรื่องนั้นด้วย "สติ" เพื่อนำไปสู่การพิจารณาอย่างรู้เท่าทัน แล้วปัญญาแห่งความเข้าใจก็จะปรากฏเป็นรางวัลตอบแทน ขอเพียงทำความเข้าใจกับเรื่องราวที่เก...
kritchai | 18-12-2012 | Hits  3616
ประวัติของการชั่งน้ำหนัก หลักการเกี่ยวกับความหนักและความเบานั้นได้มีการจดบันทึกมาตั้งแต่ยุคของนักปราชญ์ชาวกรีก ในสมัยนั้นความหนักและความเบานั้นถูกมองว่าเป็นแค่คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกันอย่างหนึ่งของวัตถุวัตถุหนึ่งเท่านั้น พลาโตได้อธิบายว่าความหนักก็คือแนวโน้มทางธรรมชาติของวัตถุที่จะไปหาพวกของมันเอง แต่สำหรับอริสโตเติลแล้วความหนักและความเบานั้นแสดงถึงแนวโน้มของการฟื้นคืนทางธรรมชาติของธาตุพื้นฐานทั้งสี่นั่นก็คือดิน, น้ำ, ลมและไฟ เขายังได้กล่าวด้วยว่าความหนักที่สุดก็คือดินและความเบาที่สุดก็คือไฟ ส่ว...
etcok@hotmail.com | 15-12-2012 | Hits  7172
ในระบบของการซื้อ - ขาย ส่วนใหญ่จะใช้ระบบ ชั่ง ตวง วัด เป็นเกณฑ์ แต่ในที่นี้จะขอพูดถึงเรื่อง ระบบชั่ง (ชั่งน้ำหนัก) คือการชั่งน้ำหนักสิ่งของเพื่อการซื้่อ - ขาย ในประเทศไทยมาตรฐานการซื้อ - ขาย กันจะคิดค่าน้ำหนักสิ่งของที่จะชั่งเป็น ตัน (1 ตัน = 1000 กิโลกรัม), กิโลกรัม (1 กิโลกรัม = 10 ขีด) หรือ 1 ขีด (1ขีด = 100 กรัม) ซึ่งสมัยก่อนการซื้อ - ขาย กันจะใช้ตาชั่งน้ำหนัก กันอยู่ 2 แบบ 1. แบบที่มีแขนยื่นออกไป 2 ข้าง ตาชั่งแบบนี้จะมีฐานตั้งอยู่โดยข้างบนฐานจะมีเข็มชี้อยู่ตรงกลาง จะมีขีดบอกความแม่นยำข้างซ้...
1 | 2