Support
เครื่องชั่งดิจิตอล
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

วันที่: 24-12-2012

 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิต

การเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิต

     ชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเอง เพราะกว่าจะได้เกิดมาช่างลำบากยากเข็ญเหลือประมาณ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราผู้เป็นเจ้าของจะต้องรักษาด้วยความใส่ใจ

     จึงควรให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีจุดหมายปลายทาง รู้จักเรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าจากสิ่งที่ได้มา และจากกาลเวลาที่ล่วงไปแต่ละขณะอย่างคนที่เห็นความสำคัญ

     ขณะเดียวกัน การเตรียมความพร้อมโดยการเรียนรู้จากความแก่ ความเจ็บและความตาย ได้ชื่อว่าเป็นบทเรียนลัดที่เราควรตระหนักอยู่เสมอ เพราะสิ่งเหล่านี้จะคอยสอนเราทุกขณะของชีวิตที่กำลังหมุนไป

     ถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมาด้วยความเข้าใจ แม้วันข้างหน้าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาจะเป็นอย่างไร เราก็พร้อมจะยอมรับอย่างคนที่รู้เท่าทันตามความเป็นจริง