Support
เครื่องชั่งดิจิตอล
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 11   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
เครื่องชั่ง Digital 100g x 0.01g ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-011 ส่ง ลทบ ฟรี เครื่องชั่ง Digital 100g x 0.01g ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-011 ส่ง ลทบ ฟรี เครื่องชั่ง Digital 100g x 0.01g ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-011 ส่ง ลทบ ฟรี
แก้ไขล่าสุด: 30/10/2020
รายละเอียด: รหัสสินค้า : SC-011 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
380.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-046 เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-046
แก้ไขล่าสุด: 26/10/2020
รายละเอียด: รหัสสินค้า : SC-046 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
400.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เครื่องชั่ง Digital 300g x 0.01g ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-012 ส่ง ลทบ ฟรี เครื่องชั่ง Digital 300g x 0.01g ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-012 ส่ง ลทบ ฟรี
แก้ไขล่าสุด: 26/10/2020
รายละเอียด: รหัสสินค้า : SC-012 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
430.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เครื่องชั่ง Digital 500g x 0.01g ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-013 เครื่องชั่ง Digital 500g x 0.01g ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-013 เครื่องชั่ง Digital 500g x 0.01g ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-013
แก้ไขล่าสุด: 26/10/2020
รายละเอียด: รหัสสินค้า : SC-013 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
480.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เครื่องชั่ง Digital 600g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-086 เครื่องชั่ง Digital 600g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-086 เครื่องชั่ง Digital 600g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-086
แก้ไขล่าสุด: 26/10/2020
รายละเอียด: รหัสสินค้า : SC-086 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
580.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-006 ขนาดเล็กกว่า ATM เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-006 ขนาดเล็กกว่า ATM เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-006 ขนาดเล็กกว่า ATM
แก้ไขล่าสุด: 21/11/2020
รายละเอียด: รหัสสินค้า : SC-006 ขนาดเล็กกว่า ATM, บัตรเครดิต, นามบัตร
400.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เครื่องชั่งดิจิตอล 1000g x 0.1g ทศนิยม 1 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน พลอย ฯลฯ SC-016
แก้ไขล่าสุด: 28/08/2020
รายละเอียด: รหัสสินค้า : SC-016 รุ่นนี้ฝาครอบปิดเต็มหน้าจอ กันจอแตก พกสะดวกใส่กระเป๋าเสื้อได้
350.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เครื่องชั่งดิจิตอล 100g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย ฯลฯ SC-069 เครื่องชั่งดิจิตอล 100g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย ฯลฯ SC-069 เครื่องชั่งดิจิตอล 100g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย ฯลฯ SC-069
แก้ไขล่าสุด: 21/11/2020
รายละเอียด: รหัสสินค้า : SC-069 ฝาครอบปิดเต็มหน้าจอ กันจอแตก พกสะดวกใส่กระเป๋าเสื้อได้
370.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-075 เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-075 เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-075
แก้ไขล่าสุด: 21/11/2020
รายละเอียด: รหัสสินค้า : SC-075 ทุกเครื่องใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส Calibrate ให้แม่นยำขึ้น
350.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-081 เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-081 เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-081
แก้ไขล่าสุด: 21/11/2020
รายละเอียด: รหัสสินค้า : SC-081 รูปแบบรีโมทรถยนต์
350.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-106 เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-106 เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-106
แก้ไขล่าสุด: 01/07/2021
รายละเอียด: รหัสสินค้า : SC-106 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
430.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1